Please, be mine forever.

Please, be mine forever.

viernes, 25 de noviembre de 2011

+I wanna be a superhero, guess my name.
-Superman? Ironman?
+No, YOURman,

No hay comentarios:

Publicar un comentario